Reklamacje i zwroty

Reklamacje towarów

  1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne. Pracownik firmy kurierskiej nie może Państwu odmówić dokonania takiego sprawdzenia w jego obecności, jednakże, w przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosi śladów uszkodzenia, zgodę taką może uzależnić od dokonania pokwitowania odbioru przesyłki i zapłacenia za przesyłkę, gdy Klient wybrał metodę płatności za pobraniem.

  2. Jeżeli doręczana przesyłka jest uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

  3. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

  4. Towary mogą posiadać gwarancję Sprzedawcy. W przypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Produktu na stronach internetowych Sklepu.

  5. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów, w celu skorzystania z uprawnień w ramach rękojmi lub gwarancji Klient odsyła towar Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w § 6 ust. 4 Regulaminu. Przed odesłaniem reklamowanego towaru prosimy (choć nie jest to konieczne) o kontakt z naszym konsultantem pod numer telefonu podany w § 1 ust. 4 Regulaminu.

  6. W ramach uprawnień wynikających z rękojmi Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Kupujący nie może odstąpić od umowy na podstawie przepisów o rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.

  7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego (ew. sprawnego towaru w przypadku towarów używanych) lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl